نمایشگاه ساختمان

مجموعه ما برای دهمین بار در نمایشگاه ساختمان شرکت نمود واز غرفه های برتر این نمایشگاه شد

همچنین مانند سالهای پیش استقبال خوبی از کالای خاص ما شد و پروژه های زیادی در این زمینه اقدام به عقد قرارداد نمودند