کمد قدی مدرن

گالری کمدهای مدرن شرکت صنعتی روزن

کمدهای تمام  رنگ پلی ارتان 22 میلیمتری سفید مات ،دستگیره مخفی و کشو دار

کمد تمام قد انباری با درب سافت تاچ سفید مات  1.6میلیمتر  شرکت ای جی تی

به همراه لولای درب پوشی شرکت بلوم

کمد تمام قد به همراه کشو ولوله آویز لباس شرکت ملونی ،

درب 1.6 میلیمتر ام دی افی به همراه دستگیره مخفی