کمد های پروژه مسکونی استخر

کمد مدرن

کمد های پروژه مسکونی استخر واقع در دل توچال یکی از پروژه های خاص و متفاوت گروه صنعتی روزن بوده که با همکاری کارفرما و مشاوره مابه نتیجه بسیار خاص و باکیفیت رسید طراحی سه بعدی کمد ها عکس نهایی کمد ها کلیه یراق های استفاده شده در این پروژه کشو ها از شرکت بلوم […]

پروژه سفارت آلمان و خانه ایران و آلمان

دیوار نما ضد صدا

پروژه ضد صدا سازی سفارت آلمان در خیابان فردوسی پروژه اداری ایران آلمان در میدان آرژانتین بنا به در خواست سفارت آلمان گروه صنعتی روزن سفارت آلمان را در خاک ایران ضد صدا کردیم بعد از این همکاری از مجموعه ما دوباره در خواست شد که پروژه اداری خانه ایران آلمان را طراحی و اجرا […]