پروژه هفتم ولنجک

گروه طراحی داخلی روزن پروژه هفتم ولنجک بصورت کلاسیک اجرا شد و از پروفایل های ترک ای جی تی در دورنگ ایتالین برای آشپزخانه ها و رنگ بیازبرای کمد هااستفاده گردید. هر واحد یک عدد اتاق کمد داشت که کل اتاق را به کمد اختصاص داده بودند. تمامی عکس ها را میتوانیددر قسمت پایین مشاهده […]