پروژه هفتم ولنجک

پروژه هفتم ولنجک بصورت کلاسیک اجرا شد و از پروفایل های ترک ای جی تی در دورنگ ایتالین برای آشپزخانه ها و رنگ بیازبرای کمد هااستفاده گردید

هر واحد یک عدد اتاق کمد داشت که کل اتاق را به کمد اختصاص داده بودند