گروه طراحی داخلی روزن پروژه هفتم ولنجک بصورت کلاسیک اجرا شد و از پروفایل های ترک ای جی تی در دورنگ ایتالین برای آشپزخانه ها و رنگ بیازبرای کمد هااستفاده گردید. هر واحد یک عدد اتاق کمد داشت که کل اتاق را به کمد اختصاص داده بودند.

تمامی عکس ها را میتوانیددر قسمت پایین مشاهده کنید که هم به صورت سه بعدی است وهم عکس های گرفته شده از پروژه است.