پروژه کلینیک رادیولوژی پارسیان فاز اول

کلینیک پارسیان بزرگ‌ترین مجموعه رادیولوژی کشور  می باشد که مجموعه ما افتخار همکاری با آن را داشت

فاز اول این پروژه شامل میزهای ریسپشن و نمیکتهای مراجعیین بود ودر حال حاضر در طراحی فاز دوم هستیم

تمامی قطعات در زیر سقف کارخانه ساخته شده و حمل شده، تیم نصب تمام قطعات را اسمبل کردند و هیچ نوع برش و خاکی در حین نصب تولید نکردند