کمد های پروژه مسکونی استخر واقع در دل توچال یکی از پروژه های خاص و متفاوت گروه صنعتی روزن بوده

که با همکاری کارفرما و مشاوره مابه نتیجه بسیار خاص و باکیفیت رسید

طراحی سه بعدی کمد ها

عکس نهایی کمد ها

کلیه یراق های استفاده شده در این پروژه کشو ها از شرکت بلوم تهیه شده و لولا ها و آرام بندهای این درب ها از شرکت صامت ترکیه که شدیدا کیفیت بالایی دارد